Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (5А410101 - Agrotuproqshunoslik va agrofizika)