Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (5A410301-O'simliklar himoyasi)