Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (5A410202-O'simlikshunoslik)