Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (5А410401-Selektsiya va urug'chilik)