Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (5А411001-Sabzavotchilik va polizchilik)