Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (5А411701-Himoyalangan yer meva-sabzavotchiligi)