Agrotuproqshunoslikda ilmiy tadqiqot usullari (5A410101- Agrotuproqshunoslik va agrofizika)