O‘simliklarni  himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha)
O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini