Iqtisodiyot (qishloq xo’jaligida)
Ekonometrika
Buxgalteriya hisobi (qishloq xo'jaligida)