Qishloq xo’jaligini mexanizasiyalashtirish
Qishloq xo'jalik maxsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash (dala ekin maxsulotlari)
Qishloq xo'jalik maxsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash (meva-sabzavot mahsulotlari)