O’simliklar himoyasi (biologik himoya qilish)
O’simliklar himoyasi (kimyoviy himoya qilish)