(TA’LIM YO’NALIShI: Agrokimyo; SPK; Iqtisodiyot; QXESU ;Buxgalteriya; Logistika)