Qishloq xo’jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash (dala ekinlari mahsulotlari)