(TA’LIM YO’NALIShI: Agronomiya; Agrokimyo; QXMSDIT; SPK; MU; QXESU; Iqtisodiyot; O’QXM karantini; Buxgalteriya; O'HQ; Logistika; Turizm; Agrobiznes  va IF; Zooinjeneriya.)