Qishloq xo’jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash (dala ekinlari mahsulotlari)
Qishloq xo’jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash (meva-sabzavot maxsulotlari)