Agrotuproqshunoslik va agrofizika (tuproq agrofizikasi)

Agrotuproqshunoslik va agrofizika (tuproq bonitirovkasi)