60410100-Buxgalteriya hisobi va audit (qishloq xoʻjaligida)

60410100-Buxgalteriya hisobi va audit ((qishloq xoʻjaligida) sirtqi)