5410200-Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari boʻyicha)