5411000-Mevachilik va uzumchilik

5411600-Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik