(TA’LIM Yo’nalishI: Agrokimyo; O’QXM karantini; Agronomiya; O’HQ; QXES urug’chiligi; Mevachilik va uzumchilik; Buxgalteriya; IXTE va yuritish; Iqtisodiyot; Logistika; Turizm; Agrobiznes  va in-n; Zooinjeneriya; SPK; QXMSDIT)